Ponúkame

Pravidelné upratovanie

Profesionálne upratovacie služby zahŕňajú širokú škálu jednotlivých činností profesionálneho upratovania v administratívnych priestoroch, budovách, v garážových domoch, vo výrobných halách, v zdravotníckych zariadeniach, v obchodných reťazcoch a prevádzkach, v hoteloch atď.

Nepravidelné / špeciálne upratovanie

Jednorazové generálne upratanie, napr. po výstavbe budov, resp. po rekonštrukcii priestorov.

Dezinfekčný program

Na základe zadanej špecifikácie klientom vypracujeme harmonogram prác, ktorý obsahuje profesionálne pravidlá hygieny na pracoviskách vrátane zakomponovaných špeciálnych požiadaviek objednávateľa.

Starostlivosť o údržbu externých plôch (letná a zimná údržba)

Ponúkame našim klientom čistenie interiérov za použitia profesionálnej čistiacej techniky a údržbu exteriérov s využitím strojov podľa zimného/letného obdobia.

Letná údržba

 • udržiavanie vchodov, chodníkov
 • čistenie chodníkov
 • zametanie chodníkov
 • zbieranie odpadkov
 • kosenie trávnika
 • údržba a starostlivosť o zeleň

Zimná údržba

 • udržiavanie vchodov, chodníkov
 • čistenie chodníkov
 • zametanie chodníkov
 • posýpanie chodníkov, vchodov
 • odhŕňanie snehu
 • sekanie ľadu
 • zbieranie odpadkov

Dodávka hygienického sortimentu podľa výberu

V rámci komplexnosti upratovacích služieb zabezpečujeme dodávky hygienického materiálu (papierový program, osviežovače vzduchu, odpadové vrecia, čistiace prostriedky, upratovacie pomôcky). Navrhnutý upratovací systém berie do úvahy špecifikácie budovy a presne stanovené požiadavky jednotlivého klienta v oblasti hygieny.

Prečo my

 • máme dlhoročné skúsenosti v oblasti upratovacieho servisu
 • pracujeme podľa EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a sme držiteľmi uvedených certifikátov
 • máme uzatvorené poistenie o zodpovednosti organizácie za škody do výšky 600 000 Eur
 • individuálne pristupujeme k naším zákazníkom a ich požiadavkám
 • pri práci používame výhradne profesionálne čistiace stroje a prostriedky
 • po obhliadke Vašich objektov špecialista našej firmy vypracuje presný plán prác, kalkuláciu a časový harmonogram, bez toho, aby pre Vás z rokovania až do prípadného uzavretia zmluvy vyplývali akékoľvek záväzky

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Ponuka práce

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na č. t. 0917899073, od 8.00 hod do 15:00 hod, info@ipsclean.sk

Dotazník - záujem o prácu / brigádu (upratovanie)

Meno a priezvisko (povinné)

Rodné priezvisko (povinné)

Trvalé bydlisko (povinné)

Telefón (povinné)

Váš email

Dátum narodenia (povinné)

Miesto narodenia (povinné)

Rodné číslo

Č. OP

Národnosť

Vzdelanie

Stav

Zdravotná poisťovňa

Č. bankového účtu

Som poberateľ dôchodku:

Vodičský preukaz:

Iné:

Poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v dotazníku dávam súhlas spoločnosti ips, Nová 633, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice na ich spracovanie a uchovávanie v personálnej databáze na účely výberového konania, v súlade so zákonom č.428/2002 Z. z., a to až do písomného odvolania svojho súhlasu.

Referencie