Prečo my

  • máme dlhoročné skúsenosti v oblasti upratovacieho servisu
  • pracujeme podľa EN ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 a sme držiteľmi uvedených certifikátov
  • máme uzatvorené poistenie o zodpovednosti organizácie za škody do výšky 600 000 Eur
  • individuálne pristupujeme k naším zákazníkom a ich požiadavkám
  • pri práci používame výhradne profesionálne čistiace stroje a prostriedky
  • po obhliadke Vašich objektov špecialista našej firmy vypracuje presný plán prác, kalkuláciu a časový harmonogram, bez toho, aby pre Vás z rokovania až do prípadného uzavretia zmluvy vyplývali akékoľvek záväzky